Flerspråkiga barns språkutveckling – del 2

Bristande språklig stimulans på ett eller båda språken kan försena flerspråkiga barns språkutveckling. Men ibland är orsaken i stället att barnet har en språkstörning. Logoped Elvira Ashby beskriver problemen och betonar förskolans roll. Del 2 av 2.