Flerspråkighetsarbete i den mångspråkiga förskolan

Hur kan vi skapa ett medvetet arbete med flerspråkiga barns språkutveckling, med fokus på den mångspråkiga förskolan och dess utmaningar? Här beskrivs arbetssätt genom vilka du kan utveckla din förmåga och ge barnen förutsättningar att få språket att blomma. Detta gäller även dig som kanske känner dig osäker på hur du kan vara förebild i svenska språket.