Föräldraperspektiv på kamratrelationer i förskolan

Tre förskolebarn leker i rutschkana.

Vilket ansvar har förskolan för barnens vänskapsrelationer, undrar vår reflekterande förälder. Föräldern känner sig också kluven inför barnkalas, att bli utvald eller bortvald.