Förberedande läs- och skrivinlärning – del 1

The Simple View of Reading är i dag ett väl etablerat begrepp som i allra högsta grad kan tillämpas även inom förskolans pedagogik. För ju tidigare vi kan fånga upp de barn som riskerar att få svårigheter med skriftspråket, desto bättre förutsättningar får dessa barn att lyckas.