Förebygga kränkningar i barngruppen

Pedagogen har ett stort ansvar att hjälpa barngruppen att nå fram till en varm och trevlig stämning så att inte maktspel och kränkningar tar över. Allteftersom barngruppen förändras och utvecklas behöver pedagogens stöd till gruppen också förändras och anpassas. (Del 3 av 6)