Forskare i fokus: Maria Reis

I Maria Reis studier av hur de yngsta förskolebarnen agerar och lär sig matematik i sina lekar, har hon sett hur storleksordnandet är centralt. Likaså hur viktigt det är med stimulerande och utmanande material. Och att ”matematik finns överallt i vardagen” tror hon inte på.