Förskoleklassens nya villkor

För att kunna ge barnen en bra övergång är det viktigt att känna till de förändringar som förskoleklassen just nu genomgår. Större pedagogiskt ansvar, nya målformuleringar i läroplanen och nya krav på bedömning och uppföljning av barns lärande förändrar verksamheten.