Förskollärare och förälder – med nya perspektiv på yrkesrollen

Många som arbetar i förskolan har själva barn i förskoleåldern, vilket ger dem en chans att betrakta verksamheten ur ett självupplevt föräldraperspektiv. Hur kan det påverka synen på yrkesrollen och samarbetet med föräldrarna? Maria-Pia Gottberg har träffat Petra Lorentzi, trebarnsmamma och förskollärare i Österåkers kommun.