Från förskola till förskoleklass – Del 2. Kontinuitet och undervisning

Hur kan kontinuitet skapas mellan skolformer, där barnen känner igen sig i den undervisning som bedrivs och samtidigt utmanas att utvecklas nya förmågor? I denna andra artikel diskuterar jag denna fråga med utgångspunkt i exemplet Veckans Bokstav.