Från förskola till förskoleklass – Del 3. Fysisk och social (dis)kontinuitet

Både barn och lärare att förhålla sig till organisationens villkor för gruppers sammansättning och övergångar mellan skolformer. Övergångar kan upplevas både som svåra och hotande för barnen, men också som inspirerande och energigivande.