Från förskola till förskoleklass – Del 3. Fysisk och social (dis)kontinuitet

Både barn och lärare att förhålla sig till organisationens villkor för gruppers sammansättning och övergångar mellan skolformer. Övergångar kan upplevas både som svåra och hotande för barnen, men också som inspirerande och energigivande.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader