Hur blir man en lekande undervisande förskollärare?

När förskolläraren blir en del av leken öppnar sig oändliga möjligheter till att påverka barns lärande och utveckling. Ingrid Pramling Samuelsson och Maria Magnusson berättar om lekresponsiv undervisning, där lärares undervisning och barns lärande blir en fråga om kommunikativ förhandling.