Identifiera autismspektrumtillstånd tidigt

Elisabeth Nilsson Jobs har fokus på funktionshinder och styrkor vid autismspektrumtillstånd. Hon disputerade i december 2018 med avhandlingen ”Recognizing Disability and Ability in Young Autistic Children”, vars övergripande syfte var att förbättra tidig identifikation och tidigt erkännande av både funktionshinder och styrkor hos autistiska barn.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader