Inskolning ur ett föräldraperspektiv

Att skola in små barn under en pandemi kan vara extra svårt. Här berättar en förälder om sina tankar och erfarenheter av introduktionen. Förälderns intryck och upplevelser kommenteras också av en förskolepsykolog.