Isbergsmodellen vid leksvårigheter

Artikel med film. Isbergsmodellen används som ett samtalsstöd för arbetslaget att arbeta utifrån för att identifiera och möta behov hos förskolans barn. I denna artikel använder vi modellen för att hitta nya vägar där det kör ihop sig i leken. (Del 7 av 8.)