Kombinera matte och musik!

maracas

I filmen ”Matte och musik” får du exempel på tre aktiviteter där matematik och musik kombineras i ett lustfyllt lärande. Aktiviteterna riktar sig till tre olika åldersgrupper, 1–3 år, 3–5 år och 5–6 år.