Lek, lärande och litteracitet i förskolan

Det är den kritiska massan av aktivt språkande som leder till färdighet och säkerhet – därför är hela dagens alla småstunder, aktiviteter och möten lika viktiga i språkutvecklingen. Barbro Bruce, docent och leg. logoped, visar hur förskolan kan stödja och stimulera barns språkutveckling.