Lekfulla vuxna tränas i lekens kraft

Vilken plats har poesin i vardagen på din förskola? Bor det några troll hos er? Leker barn och vuxna tillsammans och glömmer tid och rum? När Tillitsverket bjuder in till en fantasieggande träff för pedagoger är det den kraftfulla leken som står i fokus.