Mallar för dokumentation och reflektion

Här kan du ta del av tre olika mallar som kan användas för observation och reflektion av barnens förskoleutbildning. Mallarna kan skrivas ut och fyllas i med penna eller fyllas i digitalt på till exempel lärplatta.