Matematik och flerspråkighet

Låt inte språket stå i vägen för matematiken. Forskaren Laurence Delacour menar att matte är så mycket mer. 
– Låt flerspråkiga barn tala alla sina språk för att förstå och låt dem utforska matematik genom lek och olika material, säger hon.