Matematik och språkutveckling – Bishops universella aktiviteter

Skapa en miljö som inbjuder till att upptäcka, utforska och samtala om matematiken omkring oss. Utifrån Bishops sex universella matematiska aktiviteter kan man dela in olika områden för matematisk språkutveckling.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader