Matteböcker och matte i böcker

Matematik är så mycket mer än ”hur många”. Hur kommer det sig då att när matematik ska synliggöras i boksamtal handlar det oftast ändå om att ”räkna hur många”?

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader