Med tecken som stöd

Genom tecken som stöd kan barns språkutveckling stimuleras. Mamma Linda Wenthe hoppas att fler barn vill använda metoden. – Det finns vinster för hela barngruppen, säger hon. 

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader