Medvetenhet som läker

Traumamedveten omsorg är ett förhållningssätt för de som arbetar nära barn och unga som upplevt trauma, t.ex. nyanlända barn. Det handlar inte om terapi utan om enkla, grundläggande saker som exempelvis trygghet. Traumamedveten omsorg är ett arbetssätt som passar mycket väl för pedagoger i förskolan.