Mer språklek med Pedagogiska påskharen

Pedagogiska påskharen är tillbaka! Ladda ner påskharens flanobilder och låt bokstäverna berätta om sig själva: hur de ser ut, vad de gör, vad de kan, vad de vill, hur de låter … Men de talar inte om vad de heter, så det gäller att lista ut vilken bokstav det är som berättar.