Miljöer för språkutveckling genom högläsning och samtal

Barn i förskolan har olika erfarenhet av och intresse för högläsning och samtal. Vissa deltar gärna och ofta, andra bara ibland eller inte alls. För att väcka intresse för högläsningen och för att skapa miljöer som ger goda förutsättningar för barns språkutveckling, finns det mycket förskolan kan göra.