Milstensgårdens språkpolicy – skolspråk i förskolan

Skolspråk skiljer sig på flera sätt från det konkreta och repetitiva vardagsspråk som oftast används i förskolan. Skolspråket är viktigt för kunskapsinhämtning, mer abstrakt och ställer högre kognitiva krav på barnen. För att bredda barns ordförråd och språkliga medvetenhet behöver det finnas utrymme för både vardagsspråk och skolspråk i förskolan.