NTA-studion för barn och pedagoger

Publicerat

I NTA-studion får såväl barn som pedagoger experimentera och utbilda sig inom naturvetenskap och teknik under ledning av en anställd NTA-pedagog. I Hässelby-Vällingby ska naturvetenskap och teknik vara tillgängligt för alla.

Barnen som kommer till NTA-studion i Hässelby (NTA står för naturvetenskap och teknik för alla) brukar vara taggade och förväntansfulla. Här kan de utforska naturvetenskap och teknik under lekfulla och pedagogiska former. En ny miljö och en extern pedagog gör det extra spännande. 

– Alla kommunala förskolor i stadsdelen är välkomna att boka in ett besök här och jag tar hand om undervisningen. Barnen tycker att det är jätteroligt och pedagogerna har samtidigt möjlighet att fylla på sin kunskapsbank. Jag tar emot en grupp på förmiddagen och en på eftermiddagen, berättar Sara Wennergren, förskollärare och NTA-pedagog. 

NTA-studion ligger på förskolan Blomsterkungen i Hässelby och öppnade år 2015. Den är en del i stadsdelen Hässelby-Vällingbys satsning på att göra naturvetenskap och teknik i förskolan mer tillgängligt och likvärdigt för barnen i området. 

– Även om många kommuner jobbar med NTA-lådor så är studion unik. Stadsdelen har också satsat på utbildning och nu har vi uppåt 190 NTA-pedagoger i Hässelby-Vällingby. 

Besök i studion 

Besöket ska vara en fördjupning av förskolans eget projektarbete och därför berättar pedagogerna vad de jobbar med samt barngruppens ålder när besöket bokas. Utifrån det planerar Sara ett undervisningspass på 1–1,5 timmar. 

– Förskolegrupper i alla åldrar är välkomna men de flesta barn brukar vara minst tre år gamla, troligen för att de behöver åka buss hit och det är enklare med större barn. 

Sara möter barnen redan i hallen och gruppen går tillsammans på ett långt tåg in i studion och fram till den digitala hörnan, som kan skärmas av med draperier för att skapa ett lugn. Passet börjar med en gemensam samling. 

– Den första stunden är viktig, inte minst för barn som träffar mig för första gången. Barnen får berätta vad de jobbar med på förskolan och vi har chans att lära känna varandra. 

Därefter är det dags för experimentet eller undersökningen. Eftersom det är kopplat till förskolans egna projekt finns en röd tråd och en igenkännande faktor för barnen. 

– Om barnen jobbar med nyckelpigor på förskolan gör vi det här också men på ett annat sätt. Besöket här ska inte bara vara en ”happening” utan hänga ihop med den övriga verksamheten. 

Under experimentet är Sara noga med att använda vetenskapliga begrepp. Barnen behöver tidigt höra och lära sig vad orden betyder. 

– För att själva kunna använda begreppen behöver barnen höra dem många gånger och därför är det viktigt att börja redan i förskolan. Jag märker att barn som kommer hit flera gånger faktiskt kan använda dem. Det är väldigt roligt att se hur de lär sig. 

Efteråt får barnen leka fritt en stund med studions material innan det är dags för den avslutande samlingen med reflektion. 

– Vi pratar om vad vi gjort men också vad de kan ta med sig tillbaka till förskolan och visa dem som inte varit med. Besöket är väldigt strukturerat och det är en trygghet för barnen att veta hur det går till. 

Sara planerar och leder verksamheten men barnens pedagoger är också delaktiga i undervisningen och har möjlighet att ställa frågor och få tips på hur arbetet kan fortsätta hemma på förskolan. Hon får ofta höra kommentarer som ”oj, så enkelt det var” eller ”varför kom jag inte själv på att vi kunde göra så?”

– NTA behöver inte vara svårt. Mina experiment är generellt enkla och kräver inte så mycket material. Jag använder oftast sådant som redan finns ute på förskolorna, berättar Sara.

Inspirationskälla

NTA-studion riktar sig inte bara till barngrupper utan ska också vara en inspirationskälla för pedagoger. Några gånger varje termin träffas stadsdelens pedagoger i nätverksgrupper i studion för att diskuterar olika teman. En höst låg fokus på naturvetenskapliga begrepp i syfte att skapa en begreppsbank. 

– Jag hade noterat att pedagoger var rädda för att använda begreppen men jag såg att det släppte när de jobbat mer med dem. Nu hör jag att begreppen faktiskt används ute på förskolorna. 

Hösten tema är ”svårigheter inom NTA” men genom åren har Sara märkt att intresset och nyfikenheten på naturvetenskap och teknik har ökat hos stadsdelens pedagoger. Många har sagt att det känns tryggt att ha tillgång till NTA-studion, att kunna vända sig dit för att bolla tankar och idéer. 

– Nätverksgrupperna, med det kollegiala lärandet och att få träffa andra, är också viktigt. Man känner att man inte arbetar ensam. Dessutom har vi ett konto på instagram där lägger ut olika experiment och tips. Där finns mycket spännande, säger Sara. 

Högt tryck

NTA-studion i Hässelby är populär och det finns ett högt tryck på besökstiderna. Nuförtiden tvingas Sara ibland säga nej till grupper för att det är fullbokat och hon har också behövt begränsa antalet besök. Samma grupp får komma max tre gånger varje termin. 

– Det är jätteroligt att studion blivit så populär och omtyckt. Det visar att det finns ett behov och jag tror att både barn och pedagoger tycker att de får med sig något härifrån. 

Saras tips

NTA för små barn

  • Ljus och skuggor går alltid hem hos yngre barn och kan kopplas till vilket projekt som helst. Om förskolan jobbar med Babblarna kan man göra skuggor på dem.
  • Kemiska processer är uppskattat hos barn i alla åldrar, inte minst yngre barn brukar gilla när det bubblar och fräser. 

Experiment

Blanda citronvatten och karamellfärg. Droppa i bikarbonat. Det kommer att bubbla och fräsa. Det är heller inte farligt om barnen skulle smaka på vattnet.

Pedagoger

  • Våga använda naturvetenskapliga begrepp. Det kan vara enkla begrepp som ljus, mörk och skugga. Med äldre barn kan man använda mer avancerade begrepp. Barnen tycker ofta att det är spännande.
  • Var en nyfiken och medforskande pedagog. Var där med barnen. Man behöver inte veta eller kunna förklara allt utan man kan ta reda på det tillsammans. Vissa saker är svåra att förklara och kanske heller inte behöver förklaras. Det viktiga är att behålla nyfikenheten och att lägga en grund till barnens livslånga lärande. 

Här hittar du mer

Instagram: @ntastudion_hasselby_vallingby