Nya känsloskolan – impulskontroll

Hur kan förskolan stärka barns självkontroll? Maria-Pia Gottberg berättar om forskning kring barns självkontroll och ger exempel på övningar och samtal som kan hjälpa barn att lära sig att skjuta upp belöningar och stärka sin impulskontroll.