Omsorgen ett verktyg för att nå läroplanens strävansmål

I förslaget till ny läroplan för förskolan står det att omsorg, utveckling och lärande ska bilda en helhet. Vad innebär detta och vad får förskollärarstudenterna med sig i sin utbildning när det gäller omsorgsdelen i förskolans verksamhet? Martina Borg, universitetsadjunkt och VFU-kursledare på Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet, reder ut begreppen.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader