Planeringstid, förtroendetid och ”övrig tid”

På många förskolor måste man vara på arbetsplatsen under sin planeringstid, på andra får man planera hemma om man vill. Hur många timmar man har för planering varierar också. Förskoleforum har gjort några nedslag runt om landet.