Prata med föräldrar om stress

När pedagogerna i förskolan märker att ett barn är stressat kan det kännas svårt att ta upp frågan med vårdnadshavarna. Men dialogen med hemmet är viktig för barnets välmående. Hur gör man för att undvika fallgropar i kommunikationen med föräldrarna, för att skapa en konstruktiv dialog? (Del 4 av 6.)