Relationer och samspel kopplat till barnantalet

Hur förändras samspelet mellan barnen när gruppen blir större eller mindre? Hur påverkas pedagogens roll av gruppens storlek? Det är några av de frågor som tas upp här.