Rusta barnen för förskoleklass och fritidshem, del 3

Artikel med film. Den tidiga matematikutvecklingen är central när barnet ska utvecklas vidare i skolväsendet. Ann S. Pihlgren har tagit fram en studiecirkel om hur förskolan kan rusta barnen inför övergången till förskoleklassen och fritidshemmet – i denna artikel handlar det om matematikutveckling. (Del 3 av 5.)