Rusta barnen för förskoleklass och fritidshem, del 4

Artikel med film. Kunskaper och en positiv lärandeidentitet är två viktiga faktorer för barnets fortsatta utveckling inom skolväsendet. Ann S. Pihlgren har tagit fram en studiecirkel om hur förskolan kan rusta barnen inför övergången till förskoleklassen och fritidshemmet. I den här texten riktar vi särskilt blicken mot lärandeidentiteten. (Del 4 av 5.)

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader