Sambandet mellan omsorg, tröst och anknytning

Trine Klette hoppas att hennes forskning ska vara till nytta när det handlar om att ta de minsta barnens behov på allvar. Hon har studerat ettåringar på norska förskolor och det hon funnit är något oroande.