Se på vårdnadshavare med respekt och nyfikenhet

Vårdnadshavare som upplever att personalen på förskolan har ett genuint intresse känner trygghet vilket leder till tillit. Linn Eckeskog ger förslag på hur vårdnadshavarsynen kan utvecklas. (Del 2 av 3)