Skapande bildverksamhet i ateljéarbetet

Varför behöver det kreativa tänkandet och arbetet vara en del av barnens vardag? Yvonne Lindhs forskningsresultat kan vara ett bra underlag i en diskussion kring bland annat den frågan. Kan det vara så att målen i läroplanen kanske bromsar det estetiska arbetet?