Sköra barns anknytning tar extra tid

För sköra barn är den tillitsfulla, förutsägbara och lyhörda kontakten med en pedagog på förskolan extra viktig. En del av dessa barn måste få mycket tid för att känna sig trygga och att lära sig att leka, och detta med nära vägledning av pedagogen. Det menar Malin Broberg, som är forskare vid Göteborgs universitet och expert på anknytning.