Sova eller inte sova i förskolan?

Sömn, avkoppling och andra sätt för återhämtning är nödvändigt för att främja balanserade och välavvägda dagar för barnen i förskolan. Hemmiljön och förskolemiljön ser inte likadana ut, och sömnbehovet måste förstås utifrån de krav som respektive miljö ställer på barnet.