Specialpedagogen: expert eller kollega?

I en pressad förskolevärld är det lätt att önska sig en expert som talar om hur pedagogen ska göra för att det ska bli bra. Men är specialpedagogen en expert? Och vad behövs för att stödet från en specialpedagog ska kännas hjälpsamt? Specialpedagog Maria Ohlsson ger sin syn på saken.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader