Specialpedagogisk dokumentation i förskolan – del 2

grafisk stiliserad illustration förstoringsglas

Dokumentation är inte något valfritt i förskolans uppdrag utan något som måste göras. Men vad innebär det att följa och dokumentera barns utveckling och lärande? Styrdokumentens vida formuleringar ställer stora krav på förskolans personal, menar Linda Palla, med särskilt fokus på den specialpedagogiska dokumentationen.