Specialpedagogisk dokumentation i förskolan – del 3

stiliserad illustration av öga

Hur undviker man dokumentationens etiska fallgropar och tydliggör att det förskolan och inte barnet som bedöms? Med Likvärdighetskompassen får ni ett arbetsredskap som ligger väl i linje med förskolans styrdokument och värdegrund när det handlar om specialpedagogisk dokumentation.