Språkförskola – vad är det?

Ojämnt fördelade över Sverige finns det sammanlagt ett trettiotal språkförskolor som ingår i Språkförskoleföreningen. Hur jobbar de? Det kan du läsa om här i en intervju med logopeden Kerstin Andersson.