Språkfrämjande arbete också för personalen

Milstensgårdens förskola i Borås är en mångkulturell miljö. Här är Fredric Gieth rektor sedan fem år och han är engagerad i att förbättra personalens språkkunskaper.