För tidigt födda barn möter stora utmaningar

En för tidigt född baby griper om en vuxens hand.

Tack vare medicinska framsteg överlever allt fler för tidigt födda barn. Men ofta väntar stora utmaningar. Förskoleforum har pratat med forskaren Erika Baraldi om hur förskolan kan stötta för tidigt födda barn.