Tidigt läsande och skrivande – hur gör barn?

För de yngsta förskolebarnen är text, läsande och skrivande inte bara bokstäver, de kan lika gärna använda hela kroppen för att kommunicera ett innehåll. Här får du veta mer om skriftspråkandet hos barn som ännu inte har något väl utvecklat språk, och hur förskolans undervisning kan stödja utvecklingen.