Toleransfönstret

Det viktigaste för att stoppa ett plötsligt känsloutbrott är att hjälpa barnet att komma tillbaka innanför sitt toleransfönster. Där är barnet i ett reglerat tillstånd och har kontroll över sig själv, sina känslor och sitt beteende. (Del 7 av 8)