Underlag för fortbildning: Grundläggande matematik i förskolan

I den här artikelsamlingen med tre artiklar och tillhörande filmer belyser Ann S. Pihlgren hur förskolan kan göra för att ge barn en grundläggande matematisk förståelse. Ladda ned hela artikelserien som en sammanhängande pdf.