Underlag för fortbildning: Naturvetenskap i förskolan

En artikelsamling med tre artiklar och tillhörande filmer om naturvetenskap i förskolan, finns nu att ladda ner som en sammanhängande pdf. Materialet är lämpligt att använda som underlag för en studiecirkel.