Underlag för fortbildning: Utveckla leken

En artikelsamling med artiklar om att utveckla leken – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel – finns nu att ladda ned som en sammanhängande pdf.